© 2016 Jan Hopland AS - Hoplandsjøen 114 , 5943 Austrheim - Mobil 4114 1226 - Orgnr.  912 819 671 MVA MVA66

Bildene under viser noen referanser.

Show More
Plastring og portsøyler

I stedet for mur ble det lagt ut heller fra Dale Naturstein. Gir fin kontrast til øvrige murer på tomten