© 2016 Jan Hopland AS - Hoplandsjøen 114 , 5943 Austrheim - Mobil 4114 1226 - Orgnr.  912 819 671 MVA MVA66

Bildene under viser noen referanser.

Show More
Søyle

Her er det murt oppå eksisterende mur med stein fra Hardangerskifer AS. Utkapp for lys. I tillegg er det kagt ned dreneringsrenne og storgatestein.