© 2016 Jan Hopland AS - Hoplandsjøen 114 , 5943 Austrheim - Mobil 4114 1226 - Orgnr.  912 819 671 MVA MVA66

Bildene under viser noen referanser.

Show More
Trollplatting

Eksisterende mur er påbygd og forlenget. Heller på 15 cm tykkelse er støpt og fuget. Jondalstein fra Hardangerskifer AS