Kontakt

Adresse: Hoplandsjøen 114, 5943 Austrheim

Mobil: 4114 1226

E-post: post@janhopland.no

Org nr 912 819 671 MVA

Varden på Hoplandssjøen er murt med stedlige jordsteiner rundt to større steiner. På toppen ligg en oval stein som peker mot nord!

Send en e-post!

Takk for din henvendelse!